Friday, 27 September 2019

మూడు ఆవుల కథ || Three Cows Telugu moral story for kids || Panchatantra Stories for children's

మూడు ఆవుల కథ || Three Cows Telugu moral story for kids || Panchatantra Stories for children'sమూడు ఆవుల కథ || Three Cows Telugu moral story for kids || Panchatantra Stories for children's
#మూడుఆవులకథ #ThreeCowsTelugumoralstory #moralstoriesforkids

************* మూడు ఆవుల కథ ...*******************
( సోనీ, జాన్ విడివిడిగా చదువుకుంటుంటారు. ఫాదర్ వస్తాడు.. ఇద్దరి మధ్య ఏదో జరిగిందని గ్రహిస్తాడు. )
ఫాదర్ వాయిస్‌ : ఎందుకలా దూరం దూరం గా వున్నారు..
సోనీ వాయిస్‌ : వాడికీ నాకూ గొడవ అయింది..
జాన్ వాయిస్ : నేను సోనీతో మాట్లాడను..
ఫాదర్ వాయిస్‌ : ఓహ్..! ఇలా విడిపోతే ఎంత నష్టమో తెలుసా... మొదట చాలా ఐకమత్యం గా వుండి తర్వాత చిన్న చిన్న అపార్దాలతో విడిపోయిన మూడు ఆవుల కథ చెబుతాను ..వినం డీ..
------------------
ఫాదర్ వాయిస్‌ :
అనగనగా ఒక ఊరిలో మూడు ఆవులు కలిసి మెలసి జీవిస్తూ ఉండేవి. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఆ మూడూ కలిసే వెళ్ళేవి. దగ్గరలో వున్న అడవికి మేతకు వెళ్లినా కలిసే మేతకు వెళుతూ ఉండేవి. ఒకరోజు అడవికి ఆ మూడు ఆవులు ఎప్పటిలా మేతకు వెళ్లాయి.
వాటిల్లో అవి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గడ్డి తింటున్నాయి.
ఇం తలో ఓ సింహం గాండ్రిస్తూ అక్కడికి వచ్చింది. దూరం గా మేత మేస్తున్న ఆవులను చూడగానే దానికి నోరూరింది.
" ఆహా! ఈరోజు నాకు మంచి విందు భోజనం దొరికింది. ఈ ఆవులు చాలా పుష్టిగా ఉన్నాయి. వీటిని చంపి నా ఆకలి
తీర్చుకుంటాను" అని సింహం ఆశగా అనుకుంది.
ఆ సింహాన్ని గడ్డి మేస్తున్న ఆవులు చూసాయి.
వెంటనే అం దులో ఒక ఆవు భయపడుతూ ఇలా అం ది..." అమ్మో , సింహం .. అది గాండ్రిస్తోంది. ఇప్పుడు ఏం చేయడం .."
అం దులో ఒక ఆవు ఏమాత్రం భయపడకుండా ఇలా అం ది..
"మిత్రులారా.. మీరు భయపడద్దు. మనం దరం ఐకమత్యం గా ఉంటే ఈ అడవిలో ఏ జంతువు మనల్ని ఏమీ చెయ్యలేదు. నేను చెప్పినట్లు చెయ్యం డి.
ఆ సింహం మన దగ్గరకు రాగానే మనం ముగ్గురం కలిసి మన వాడి కొమ్ములతో దాని మీదకు దూకుదాం.. దానిని తరిమికొడదాం"
అని చెప్పిం ది.
ఆ మూడో ఆవు. "నీఆలోచన బాగుంది. నువ్వు చెప్పినట్టుగానే చేద్దం " అనగానే అన్నీ ఒకే నిర్ణయానికి వచ్చాయి.
అం తే, సింహం తమ మీద దూకేలోపునే మూడు ఆవులు కలిసి సింహం మీద దూకాయి. తమ వాడి కొమ్ములతో సింహాన్ని
పొడిచాయి. సింహానికి ఎదురు దాడి చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆవులు దాడికి దిగాయి. సింహం వాటి దాడికి ఎదురు నిలవలేక భయపడి పారిపోయింది. ఆ విధం గా ఆవులు తమ ప్రాణం కాపాడుకున్నాయి.
అయితే సింహం వాటిని విడిచిపెట్టలేదు. శారీరక బలంతో సాధించలేనిది బుద్ధిబలంతో సాధించవచ్చు అని దానికి తెలుసు. అం దుకే తన మిత్రుడైన నక్కను కలిసి జరిగినదం తా చెప్పి ,
ఐకమత్యం గా వున్న ఆ మూడు ఆవులను విడదీసే బాధ్య త నక్కకు అప్పగించింది.
వెంటనే నక్క విడివిడిగా వున్న ప్పుడు ఒక్కో ఆవుని కలిసి మిగిలిన వాటిపై ఒక్కోరకంగా చాడీలు చెప్పసాగింది.
వెంటనే నక్క విడివిడిగా వున్న ప్పుడు ఒక్కో ఆవుని కలిసి మిగిలిన వాటిపై ఒక్కోరకంగా చాడీలు చెప్పసాగింది.
" ఆ రోజు మీరం తా కలిసి ఆ సింహంతో పోట్లాడినప్పుడు నేను పొదల చాటుగా నిలబడి చూస్తూనే వున్నాను.. నీ కొమ్ముల వాడితనం ఉందే.. అబ్బో, నిజం గా సింహం పంజా కూడా నీ కొమ్ముల వాడితనం ముందు ఎందుకు పనికి రాదు. నువ్వు లేకపోతే మిగిలిన ఆవుల పని పట్టేదే ఆ సింహం.. నేను నీ బలానికి నీ ధైర్యానికి తలవంచి నమస్క రిస్తున్నాను.. అం తా బాగానే ఉంది కానీ,
నువ్వే కదా మిగిలిన మూడు ఆవులకు ఏదైనా ఆపద వస్తే రక్షిస్తోంది. అంటే నువ్వు నిజానికి మీ జట్టుకు నాయకుడివిలాంటి వాడివి.
కాబట్టి మిగతావి నీకు మేత తెచ్చిపెట్టాలి. అం తేకాదు నువ్వు ఏ పని చెప్పినా అవి చెయ్యాలి. కానీ ఇక్కడ అలా జరగటం లేదే.
అదే నాకు బాధగా ఉంది" అం టూ మొదటి ఆవుతో చెప్పిం ది. నక్క మాటలకు ఆవు ఆలోచనలో పడింది.
ఇలా ప్రతి ఆవు దగ్గరకు వెళ్లిన జిత్తులమారి నక్క అదే విషయం అం దరికీ చెప్పిం ది. దాంతో మూడు ఆవులు మిగతావాటి కన్నా తామే గొప్ప అని అనుకోవడం మొదలుపెట్టాయి. అలా అనుకుని ఊరుకోకుండా దేనికది మిగతా ఆవుల మీద అజమాయిషీ చేయడం
మొదలుపెట్టాయి. దాంతో వాటి మధ్య గొడవ మొదలైంది. ఆ గొడవ పెరిగి పెరిగి పెద్దదైయింది. వాటి మధ్య ఉన్న ఐకమత్యం
దెబ్బ తింది. ఇదివరకులా అవి కలిసి మెలసి ఉండటం లేదు. కలిసి మేతకు వెళ్ళడం లేదు. ఎవరికి వారుగా విడిపోయి వేరు వేరు ప్రాంతాలలో మేత మేయసాగాయి. వాటి మధ్య ఇదివరకు ఉన్న ఐక్యత ఇప్పుడు లేదు.
తను అనుకున్న ది జరిగినం దుకు సింహం ఆనం దించింది. వాటిని అం త త్వ రగా విడగొట్టినం దుకు నక్కను అభినం దించింది.
ఇం కే ముంది అదును చూసుకుని ఒక్కొక్క ఆవు మీదకు లంఘించి వాటిని మట్టుపెట్టింది సింహం. అలా వాటి అనైక్యత వాటి వినాశనానికి దారి తీసింది.
అం దుకే మన పెద్దవారు చెప్పేది.. " ఐకమత్యమే మహాబలం అని.. లేదంటే మనకు ఎదురయ్యే ఆపదలకు తలవంచాల్సి
వస్తుంది."


 • RSK Telugu stories
 • Three Cows Telugu moral story
 • మూడు ఆవుల కథ
 • Telugu moral stories for kids
 • కథ
 • మూడు ఆవుల
 • moral stories in Telugu
 • stories for kids
 • telugu moral stories
 • fairy tales stories
 • telugu fairy tales
 • telugu kathalu
 • panchatantra kathalu
 • moral stories in telugu
 • telugu fairy tales for kids
 • kids Stories
 • bedtime stories

No comments:

Post a comment