Tuesday, 24 September 2019

నక్క విపరీత ఆలోచన ||The fox bizarre thought Telugu moral story for kids || Panchatantra Stories

నక్క విపరీత ఆలోచన ||The fox bizarre thought Telugu moral story for kids || Panchatantra Storiesనక్క విపరీత ఆలోచన ||The fox bizarre thought Telugu moral story for kids || Panchatantra Stories
#నక్క విపరీత ఆలోచన #Thefoxbizarrethought #telugumoralstories


************** నక్క విపరీత ఆలోచన ************
( జాన్ డల్ గా కూర్చుని వుంటాడు. అక్కడకు మదర్‌ వస్తుంది. )
మదర్ వాయిస్ : జాన్ , ఎందుకు డల్‌గా వున్నావు..
జాన్ వాయిస్ : నా ఫ్రెండ్ తప్పు చేసాడు మమ్మీ.. వాడిని సేవ్‌ చేద్దామని టీచర్‌కు అబద్దం చెప్పాను.. ఫైనల్‌గా నిజం తెలిసిపోయి ఇద్దరినీ కొట్టారు..
మదర్ వాయిస్ : వాడేం తప్పు చేసాడు..
జాన్ వాయిస్ : వేరే వాడి బుక్‌లో పిచ్చి గీతలు గీసాడు..
మదర్ వాయిస్ : మరి అలాంటి వాడికి సపోర్ట్‌ చేయడం తప్పు కదా... నీలాగే పాపం ఓ కప్ప తన మిత్రుడైన నక్కకు సహాయం చేయబోయి చేతులు కాల్చుకుంది.. ఆ కథ చెబుతాను. . విను..
--------------------
మదర్ వాయిస్ :
ఒక అడవిలో పులి, నక్క చాలా కలిసి మెలిసి వుండేవి. ముందుగా అడవిలో నక్క సం చరించి మేతకు వచ్చిన జంతువుల జాడలను
కనుగొనేది. ఆ సమాచారం నక్క పులికి అం దివ్వగానే అది వాటిపై దాడి చేసి చంపేసేది. అలా చంపగా వచ్చిన ఆహారాన్ని ఓ పెద్ద చెట్టు క్రిందనున్న తమ స్దావరానికి తెచ్చుకుని రెండూ సమం గా పంచుకుని తినేవి.
ఇలా రోజులు గడుస్తుండగా ఓసారి నక్కకు దుష్టబుద్ది పుట్టింది.
" నేను కొండలు, గుట్టలు తిరిగి .. చాలా కష్టపడి జంతువుల సం చారం పసిగట్టి చెబితే, ఆ బద్దకపు పులి అవలీలగా వాటిని చంపి సగం వాటా కొట్టేస్తోందీ.. కానీ, వాస్తవంగా దక్కాల్సిం ది.. నాకు రెండు భాగాలూ, దానికి ఒక భాగం ..! ఈ విషయం పులితోనే మాట్లాడదామా అంటే, అది నా మాట పూర్తవకముందే కోపంతో నన్ను చంపినా చంపగలదు.. ! ఈ సమస్య సామరస్యం గా పరిష్కారం కావాలంటే ఎలా ..?" అని తీవ్రంగా నక్క ఆలోచించసాగింది.
ఉన్న ఫళంగా నక్కకి ఒక ఆలోచన తట్టింది.. తన మరో మిత్రుడైన కప్ప దగ్గరకు వెళ్ళింది.. తనూ, పులి పంచుకుంటున్న ఆహార భాగాల గురించి ఏకరుపెట్టి బాధ పడింది.. తన సాయాన్నిఅర్దించింది..
దీని వల్ల ఎలాంటి అనర్ధం జరుగుతుందోనని భయంగా వున్నా.. మిత్రుడు అడగటం తో కప్ప అయిష్టంగానే 'సరే' అని
ఒప్పుకుంది. కప్పకు ప్లాన్ మొత్తం వివరించింది నక్క.
ఎప్పటిలానే ఆ రోజు కూడా పులి,నక్కలు, ఆహారాన్ని చెట్టుక్రిందనున్న స్థావరానికి తెచ్చుకుని వాటాలు పంచుకోవడం మొదలెట్టాయి ...ఇం తలో ఏవేవో కారణాలు చెప్పి తనకు రెండు భాగాలు రావాలని పట్టుబట్టింది నక్క.. దానికి ససేమిరా అం ది
పులి.. రెండింటి మధ్యా మాటా మాటా పెరిగింది..
" మనలో మనకి తగవెందుకు? నాకు రెండు భాగాలు రావడం న్యాయమోకాదో వృక్షదేవతను అడుగుదాం.. . వృక్షదేవతా! మా
తగవు నీవే తీర్చాలి. అం దుకు నువ్వే తగినదానవు..ఎవరెవరికెంత రావాలో సెలవియ్యి " అం ది నక్క.
చెట్టు తొర్రలో నుండి 'పులికి ఒక భాగము, నక్కకు రెండు భాగములు చెందుట సమం జసం ' అని వినిపించింది.
అప్పుడు ఆ పులి కోపంతో "దేవతా రూపమో మరొకటో యిప్పుడు బయటపడుతుంది" అం టూ ఎండుగడ్డి తెచ్చి చెట్టు తొర్రలో వేసి
నిప్పంటించింది. అగ్నిజ్వాలలు వ్యాపించే సరికి కప్ప సగం ఒళ్ళు కాలి బెకబెక మం టూ బాధగా అరుస్తూ బయటకు వచ్చి "మీరిద్దరూ సమాన భాగాలు చేసుకోవడమే న్యాయం." అని చెప్పి.. జిత్తులమారి నక్కకు సహాయం చేయడానికి వచ్చినం దుకు తనను తాను నిందించుకుని అక్కడినుండి పరుగుతీసింది.
అం దుకే అం టారు... " కుటిలబుద్దికి తానేకాక తనవారు కూడా బలవుతారనీ.. "


 • RSK Telugu stories
 • నక్క విపరీత ఆలోచన
 • |The fox bizarre thought
 • he fox bizarre thought Telugu moral story
 • నక్క
 • telugu moral story
 • for kids
 • kids stories
 • bedtime stories
 • moral stories in Telugu
 • stories for kids
 • telugu moral stories
 • fairy tales stories
 • kids
 • moral
 • stories
 • cunning fox
 • tiger
 • deer
 • forest animals
 • animals stories for kids
 • frog

No comments:

Post a comment