Tuesday, 1 October 2019

సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన నక్క | intelligent fox Telugu Moral Stories for kids | 3D animated stories

సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన నక్క | intelligent fox Telugu Moral Stories for kids | 3D animated storiesసమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన నక్క | intelligent fox Telugu Moral Stories for kids | 3D animated stories

#సమయస్ఫూర్తితోవ్యవహరించిననక్క #intelligentfox #telugumoralstories

************* సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన నక్క..******************
గ్రాండ్ మదర్ వాయిస్ :
ఒక నక్క ఆకలితో ఆహారం కోసం వెతుకుతూ అడవిలో సం చరిస్తూ వుండగా దానికి చచ్చిపోయి పడిఉన్న ఒక ఏనుగు కళేబరం
కనిపించింది.
ఆ మాంసం తిని తన ఆకలి తీర్చుకోవాలని చచ్చిన ఏనుగు శరీరాన్ని తన గోళ్లతో చీల్చడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ ఎంతో మం దం గా ఉండే ఏనుగు చర్మం చీల్చడం నక్కకి సాధ్యపడలేదు.
" ఒకవైపు ఆకలితో కడుపు నకనకలాడుతోంది, మరో వైపు ఎదురుగా ఆహారం ఉన్నా తినలేని పరిస్థితి నాది. ఏం చేయలో అర్దం
కావడం లేదు.. నా ఆహారాన్ని కాజేయడానికి ఇటుగా ఎవరూ రావడం లేదుకాదా.. " అనుకుని చుట్టూ చూస్తున్న నక్కకి దారి వెంట వస్తున్న సింహం ఒకటి కనిపించింది. ఒక్క క్షణం నిరుత్సాహపడ్డా, వెంటనే తన తెలివికి పదును పెట్టి ఒక ఆలోచన చేసింది.
సింహం దగ్గరకు రాగానే నక్క వినయపూర్వ కంగా వంగి ‘ఓ అడవిరాజా! ఇటువైపు వెళుతుండగా కనిపించిన ఈ మృ త ఏనుగు శరీరాన్ని ఎవరూ తినకుండా కాపలా కాస్తూ మీకోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను’ అం ది.
నక్క మాటలకి ‘చాలా సం తోషం, కానీ నేను స్వ యంగా వేటాడిన జంతువుని తప్ప వేరే జంతువు వేటాడి చంపిన దానిని ఆహారం గా
తీసుకోను. కనుక ఈ ఏనుగు మాంసాన్ని నీకే విందుగా వదిలివేస్తున్నాను’ అని అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయింది సింహం.
కొంతసేపటికి అటుగా ఒక చిరుత పులి వచ్చింది.
‘సింహం కొన్ని నియమాలు పాటిస్తుంది కనుక దాని వద్ద వినయం ఒలకబోసి ఎలాగో ఆహారాన్ని కాపాడుకున్నాను. కానీ, ఈ చిరుత పులికి బొత్తిగా అటువంటివేమీ ఉండవు. దీని బారినుంచి నా ఆహారాన్ని కాపాడుకోవడమెలా?’ అనుకుంది నక్క.
దగ్గరకి వచ్చిన చిరుత పులిని చూసి నక్క కొంచం పొగరుగా ‘అయ్యో! చిరుత మామా! ఏమిటి ఇలా సరాసరి మృత్యుముఖంలోకి వచ్చావు ? ఈ ఏనుగును ఇప్పుడే సింహం చంపి, స్నానం చేసి వచ్చి తిందామని వెళ్ళింది. నన్ను దీనికి కాపలా పెట్టి వెళుతూ..
జాగ్రత్త, దీనిని తినడానికి ఒకవేళ చిరుతపులిగానీ వస్తుందేమో గమనించి నాకు చెప్పు.. నాకు చిరుతల పైన చాలా కోపంగా ఉంది.
ఈ అడవిలోని చిరుతలన్నిటినీ సమూలంగా నాశనం చేసేయాలని ప్రతిజ్ఞ పట్టాను అని హెచ్చరించి వెళ్ళింది.‘ అం ది.
నక్క మాటలకి భయపడిన చిరుత ‘ నా ప్రాణాలు కాపాడు. దయచేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన విషయం మాత్రం ఆ సింహానికి చెప్పకే’ అని ఒకే పరుగులో అడవిలోకి మాయమైంది.
చిరుత వెళ్లిన కొంతసేపటికి ఆ ప్రదేశానికి ఒక పెద్ద పులి వచ్చింది.
‘ఈ పులికి పెద్దకోరల్లాంటి పళ్ళు ఉన్నాయి. దీని చేత ఈ ఏనుగు చర్మాన్ని చీల్పిస్తాను’ అనుకుని ‘ఓ పులి మిత్రమా, చాలా కాలానికి కనిపించావే? అదేమిటీ అలా ఉన్నావు? నిన్ను చూస్తే ఎన్నాళ్ళనుంచో ఆహారం తిననట్లున్నావు? రా ఇక్కడికి. ఇదిగో ఈ ఏనుగు శరీరాన్ని విందుగా ఆరగించు. ఒక సింహం దీనిని చంపి నన్ను కాపలాగా పెట్టి వెళ్ళింది. అది వచ్చేలోగా నువ్వు గబగబా నీకు కావల్సినం త తిని వెళ్ళిపో’ అం ది నక్క.
‘అమ్మో, అలాగయితే నాకీ ఆహారం వద్దే వద్దు. సింహం నన్ను చూసిందంటే చంపేస్తుంది’ అం ది పులి భయంగా.
‘మరీ పిరికిదానిలా మాట్లాడకు. భయపడకుండా నీక్కావలసినం త తిను. నేను చూస్తుంటాను. సింహం అం త దూరం లో కనపడగానే నిన్ను హెచ్చరిస్తానులే. అప్పుడు వెళిపోదువుగాని సరేనా?’
నక్క జిత్తులమారి మాటలకి మోసపోయిన పెద్ద పులి, ఏనుగు శరీరాన్ని తన గోళ్ళతో చీల్చి కొంచెం తిన్న దో లేదో అం తలోనే ‘అదుగో సింహం వచ్చేస్తోంది. పరిగెత్తి పారిపో... పారిపో’ అని అరిచింది నక్క.
తింటున్న దల్లా వదిలిపెట్టి కాళ్ళకి బుధ్ధి చెప్పి అక్కడనుంచి పారిపోయింది పులి.
అలా సమయస్ఫూర్తితో అన్ని జంతువులనూ బోల్తాకొట్టించి తన పని జరిపించుకుని , ఆ తరువాత చాలా రోజులవరకూ కూడ ఆ ఏనుగు మాంసాన్ని తిని తన ఆకలి తీర్చుకుంది నక్క .
ఈ కథలో నీతి ఏమిటంటే.. "సమయస్ఫూర్తితో ఎటువంటి సమస్య ఎదురైనా సులభంగా అధిగమించవచ్చు."


 • RSK Telugu stories
 • intelligent fox
 • సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించిన నక్క
 • నక్క
 • lion
 • tiger
 • Elephant
 • cheetah
 • forest animals
 • forest animals stories for kids
 • kids stories
 • telugu moral stories
 • bedtime stories
 • moral
 • telugu
 • panchatantra stories
 • stories for kids
 • fairy tales stories
 • fairy tales
 • moral stories
 • telugu fairy tales
 • telugu kathalu
 • telugu fairy stories
 • telugu stories for children
 • stories in telugu

No comments:

Post a comment